Køkkenvask, vand og afløb

Det er et krav, at VVS-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav. Der kan opnås besparelser på varmeregningen ved at udskifte jeres gamle VVS installationer.

Lovgivning

  • Normer for vand/afløb
  • SBI
  • DS
  • Bygningsreglementet (BR)
  • ABF
  • Fabrikantens anvisninger

Hvad er en perlator?

En perlator kaldes også en luftblander, og betegner den dysse, som sættes på en vandhane for dels at blande vandstrålen med luft, men samtidig virker den også vandbesparende. Den begrænser mængden af vand, som strømmer ud fra hanen ved hjælp af et filter. Ved montering af en perlator, kan der således spares fra 30% op til 70% på vandforbruget alt efter typen af perlator.

Vedligehold og rengøring

En perlator bør afkalkes jævnligt med afkalkningsmiddel. Dette gøres nemmest ved at afmontere perlatoren og lægge den i et par centimeter afkalkningsmiddel natten over.

Perlator

Hvad er bagfald?

Bagfald betyder vand i afløbet løber tilbage, altså den den forkerte vej- væk fra afløbet/faldstammen, hvilket betyder risiko for afløbsvand kommer op igen af køkkenvasken eller lign. Dette kan ske, hvis afløbsrøret enten ikke er udført med korrekt fald, eller hvis afløbsrøret er stoppet. Et afløbsrør skal have et fald på 2%, for at de er selvrensende og bagfald undgås.

Vedligehold og rengøring

Det er vigtig man tænker over hvad man skyller ud i afløbet, da dette kan give problemer senere. Mad- og fedtrester, vil med tiden sætte sig på afløbsrøret, og vil danne en prop som stoppe til. Problemet kan dog forebygges ved at undgå dette, og rense afløbet eksempelvis med varmt vand efter behov, så resterne opløses. Er det helt tilstoppet, kan anvendes afløbsrens. Det bør dog undersøges, om dine rør kan holde til dette ved at holde øje med utætheder.

Bagfald

Hvad er en vandlås/punglås?

En vandlås/punglås har til formål at holde lugt fra fra afløbet. Dette undgås ved brug af en vandlås, som er udformet således at der altid står vand i vandlåsen, så der ikke kan stige dårlig lugt op igennem.

Vedligehold og rengøring

Ved tilstopning af vasken, kan anvendes en svupper som ofte kan afhjælpe problemer med propper. Hjælper dette ikke, kan vandlåsen under vasken adskilles og tømmes. Det anbefales brug af handsker, og der stilles en spand under vandlåsen, inden man skiller vandlåsen ad. Ved et tilstoppet afløb, kan også her anvendes varmt vand efter behov, så resterne opløses. Er det helt tilstoppet, kan anvendes afløbsrens. Det bør dog undersøges, om dine rør kan holde til dette ved at holde øje med utætheder.

Vandlås
Følg os på de sociale medier