Hvidevarer

Det er et krav, at boligens hvidvarer er intakte og vedligeholdt. Andelshaver er samtidig ansvarlig for installationer og tilslutninger er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Der kan opnås forbedring på hvidevarer, dog er der forskel op fritstående- og integrerede maskiner.

Fritstående hvidevarer (løsøre) ejes som udgangspunkt af andelshaveren, og kan medtages når man flytter.

Fritstående hvidevarer vurderes som løsøre, og afskrives over 10 år.

Integrerede hvidevarer (tilpasset løsøre) fastmonteret i selve køkkenelementerne, anses disse som en del af selve køkkenet og kan ikke fjerens ved salg, uden at efterlade en mangel.

Integrerede hvidevarer vurderes som en del af køkkenet, og afskrives over 10 år.

Lovgivning

 • Sikkerhedsstyrelsen (SIK)
 • ABF
 • Fabrikantens anvisninger

Eksempler på hvidevarer

 • Køleskab
 • Fryser
 • Ovn
 • Komfur
 • Opvaskemaskine
 • Vaskemaskine
 • Tørretumbler
 • Emhætte
 • Vinkøleskab

Eksempler på overfladebehandling

 • Vand
 • Sæbe
 • Sulfo

Hvilke hvidevarer må jeg selv tilslutte?

 • Du må kun tilslutte hårde hvidevarer, hvis de kan monteres med en medfølgende stikprop.

Hvad må jeg ikke selv tilslutte?

 • Faste dele af el- og vvs-installationer
 • Kloakarbejde generelt, kræver en aut. kloakmester

Typiske spørgsmål til hvidevarer

Ulovligt installation var der også da jeg flyttede ind…

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligens inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Maskinen giver stød når jeg bruger den…

Kan du mærke dine hvidevarer giver et Lille “stød” fra sig, er det med stor sandsynelighed fordi der mangler en jord tilslutning til dit apperat. Kan du ikke selv løse det, skal du altid kontakte en aut. el installatør.

Skal min vaskemaskine eller opvaskemaskine have drypbakke og aquastop?

Ja, drypbakke og aquastop lovpligtigt. DS 432/2009: 4.10.8.
Vaske- og opvaskemaskiner uden oversvømmelsessikring tillades kun opstillet i rum med gulvafløb. Vaske- og opvaskemaskiner, der er udført med sikring mod oversvømmelse som følge af utilsigtet vandtilstrømning eller blokeret afløb, kan placeres i et rum uden gulvafløb, såfremt de er placeret på et vandtæt underlag, der er udført således, at udstrømning eller udsivning af vand kan konstateres.

Hvordan forholder jeg mig til en ulovlig eller forkert udført installation?

Forkert anvendelse eller montering af boligens hvidevarer giver et fradrag. Sørg derfor altid for at rådføre dig med en aut. fagmand, så du ikke forringer boligen og udsætter dig selv eller andre for skade.

Fradrag på ulovlig eller forkert udførte hvidevarer eller tilhørende installationer (sælger)…

Gives der fradrag på ulovlige eller forkert udført installationer på hvidevarer mv. kan sælger vælge at udbedre disse, hvor efter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Fradrag på ulovlig eller forkert udførte hvidevarer eller tilhørende installationer (køber)…

Køber du en bolig med fradrag på ulovlige eller forkert udført installationer for hvidevarer mv. overtager du også pligten for at hurtigst muligt at udbedre disse, så boligen overholder de gældende regler.

AFSKRIVNINGER PÅ HVIDEVARER

afskriverninger-hvidevarer

NOTE E

Såfremt foreningens vedtægter har en bestemmelse, som svarer til ABF’s standardvedtægter § 14, stk. 2 for tæt/lav bebyggelse, hvor hårde hvidevarer og tilpassede tæpper er foreningens ejendom, men skal vedligeholdes/udskiftes af andelshaveren, skal den nedskrevne værdi af det tilpassede tæppe/de hårde hvidevarer fratrækkes andelsværdien.

NOTE F

Er der tale om løsøre, og ejes dette af abdelshaveren, skal løsøret værdisættes i handlen og vandel (Markedspris).

Følg os på de sociale medier