Sidebeklædninger

En altan kan have fastmonteret sidebeklædninger til afskærmning til eksempelvis naboer, vej mv. En sidebeklædning skal være opført efter Bygningsreglementet og fremstå intakt og vedligeholdt. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsesarbejdet, som afrensning, opmaling/behandling mv. af overflader, så materialet ikke forgår og nedbryders. Det kan dog i nogen foreninger være foreningen som har vedligeholdsansvaret på denne del.

Lovgivning

 • Bygningsreglementet (BR)
 • ABF
 • Fabrikantens anvisninger

Eksempler på overfladebehandling

 • Olie
 • Lak
 • Sæbe
 • Opmaling

Eksempler på Gelænder

 • Glas
 • Jern
 • Metal
 • Stål
 • Træ
 • Beton
 • Komposit
 • Sten
 • Granit
 • Marmor, kalksten og travertin

Eksempler på fejl og mangler på sidebeklædninger

Defekt, revnet eller mangelfuld sidebeklædning var det samme da jeg selv flyttede ind…

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligens inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Bemærk det i nogen foreninger kan være foreningen som har vedligeholds ansvaret på altanens sidebeklædning.

Sidebeklædning er revent eller sidder løst…

Huller eller revnedannelser i sidebeklædning kræver omgående reparation, så personer eller bygningsdele ikke kommer til skade eller går yderligere i stykker.

Hvilke brandkrav gælder for eksisterende bygninger?

Eksisterende bygninger skal være bygget, så de opfylder de krav der var gældende på det tidspunkt, da de blev bygget. Nogle ældre ejendommen påfylder altså ikke nye brandkrav, der løbende bliver indført i bygningsreglementet.

Hvilke brandkrav gælder når der bygges om?

Hvis der etableres nye lofter, tiltræder de gældende regler på opførselstidspunktet, som skal overholde brandkravene. Kan årstallet ikke dokumenteres, vil årstallet blive skønnet at vurderingsmanden. En ny konstruktion må som udgangspunkt aldrig være brandmæssigt ringere end den gamle konstruktion.

Fradrag på ulovlige eller mangelfuld sidebeklædninger (sælger)…

Gives der fradrag på ulovlige eller mangelfuld sidebeklædninger, kan sælger vælge at udbedre disse, hvor efter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Fradrag på ulovlige eller mangelfuld sidebeklædning (køber)…

Køber du en bolig med fradrag på ulovlige eller mangelfuld sidebeklædning, overtager du også pligten for at hurtigst muligt at udbedre dette, så boligen overholder de gældende regler.

Definitioner

Hvad er en sidebeklædning

En sidebeklædning har næsten samme funktion som et rækværk eller gelænder, dog også at afskærme mod naboer, vej mv.

Eksempelvis:

 • Sidebeklædning/Rækværk/gelænder – skærmer for fald.
 • Sidebeklædning skærmer for naboer, vej mv.

AFSKRIVNINGER PÅ RÆKVÆRK/GELÆNDER

afskrivninger-rakkevark

Følg os på de sociale medier