Et VVS-eftersyn udføres ligeledes af en autoriseret håndværker, der har den nødvendige uddannelse til at vurdere VVS installationerne i andelsboligen, herunder hvorvidt de er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning på tidspunktet, hvor de blev udført.

VVS-eftersyn udføres i henhold til Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer.

Når vi udfører et VVS-eftersyn foretages en visuel besigtigelse af cisterner, rør, vandhaner med videre samt en stikprøvekontrol af, om disse fungerer efter hensigten. Der foretages derimod ikke en destruktiv undersøgelse med mindre særlige forhold gør sig gældende.

I den udstrækning, der konstateres problemer kan du som sælger vælge at få et overslag på omkostningerne ved en udbedring inden salget, så du ikke risikerer at blive mødt med efterfølgende krav fra køberen.

Kvaliteten af VVS installationer i andelsboligen indgår ikke i vurderingsrapporten med mindre, der er foretaget et særskilt el-eftersyn.

Læs mere på EL- og VVS-eftersyn

Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 0 0