Vedligeholdelsesstanden af andelslejligheden omfatter blandt andet maling og tapetsering, afhøvling af gulve, sikring af tekniske installationer, eksempelvis udskiftning af pakninger i blandingsbatterier mm.

“Normal stand” omfatte både den nymalede lejlighed og den lejlighed, der ikke har været malet i måske 10 år, men har intakte velholdte overflader. Der kan gives tillæg for den ekstraordinært godt vedligeholdte lejlighed, når den generelle vedligeholdelse af lejligheden er væsentligt bedre end i den almindeligt vedligeholdte lejlighed.

Arbejder som glasvæv/filt på vægge og lofter, renovering af stuk og andre opretningsarbejder betragtes som “ekstraordinær opretning”, hvilket i sig selv er værdiforøgende, som derfor også er nok til at udløse et yderligere tillæg til andelslejlighedens værdi. Lejligheden som helhed skal altså fremstå særligt velholdt for at udløse et tillæg.

Lejligheden skal normalt overalt fremstå uden brister i overflader for at opnå tillægget. Tillæggets størrelse skal kun udtrykke forskellen til den pæneste “normalt” vedligeholdte lejlighed og skal derfor ikke dække den almindelige og forventelige vedligeholdelse. Fradrag af andelslejligheden sker hvis denne er i væsentligt ringere stand end den almindeligt vedligeholdt, eller reelt misligholdt. Eksempler på dette kan være store huller, revner, manglende gulvbrædder fejl og mangler i tekniske installationer. Fradragets størrelse vil tilsvare en opretning af lejligheden, til en standard svarende til den ringeste normalt vedligeholdte lejlighed.

Nedskrivning af individuelle forbedringer.

Når forbedringer skal opgøres, tages der udgangspunkt i forbedringsprisen på anskaffelsestidspunktet. Værdien nedskrives over det antal år, den gældende lovgivning foreskriver det. Et nyt køkken nedskrives for eksempel typisk over 20 år. Den enkelte sag og emne vurderes, om forbedringen har en værdi svarende til den forventelige, alderen taget i betragtning, eller om forbedringen muligvis er i ringere stand end forventet.

Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 4 1