Individuelle forbedringsarbejder skal ikke nødvendigvis udføres af håndværkere for at være værdiforøgende. Andelshaveren kan udmærket selv udføre dele af forbedringer, så længe de er håndværksmæssigt forsvarligt udført, altså at materialer er rigtig anvendt, og at udførelsen ikke afviger fra standarden. Det er andelshaverens ansvar at gemme fakturaer på materialer samt udarbejde en timeopgørelse.

Timer opgøres ud fra de gældende takster anført i ABF på det gældende udførselstidspunkt. Vederlaget kan aldrig udgøre mere end hvad en håndværkssvend ville få udbetalt i løn, ligesom antallet af timer skal ansættes til den tid, det ville tage en håndværker at udføre arbejdet.

Eksempler på timesatser:

ÅrstalKøbenhavn, kr. pr timeProvins, kr. pr. time
199011299
2000132114
2010163143
2013173152
2014177155
2015178156
2016181159
2017183161
Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 2 0