En teknisk rapport, der er ensidigt indhentet – kan bruges i en rets- eller voldgiftssag, hvis den er indhentet før sagens anlæg og ikke direkte til en kommende sag.  Vores rapporter opfylder de kriterier, idet de er indhentet i forbindelse med en afdækning af evt. fysiske forhold for at vurdere, om der er fejl og mangler ved byggeriet.
 
Ultimativt kan man dog godt komme i en situation, hvor det vil være nødvendigt med et egentligt syn og skøn under en retssag. Enten fordi vores konklusioner bliver draget i tvivl på en måde, så der er behov for endnu en uvildig vurdering eller fordi modparten selv begærer syn og skøn for at imødegå vores konklusioner.
 
Et syn og skøn i forbindelse med en retssag er som udgangspunkt noget mere omkostningstungt, idet man som parter skal definere spørgsmålene og skønsmanden derefter skal gennemføre en vurdering af netop de forhold, der spørges til.
 
Hvis en rapport skal være bindende for alle parter, skal der være indgået en procesaftale med modparten inden besigtigelsen. Det anbefaler vi generelt ikke, hvis der er tale om den første besigtigelse, idet man som nævnt skal have en klar ide om, hvilke konkrete problemer, der konkret kan være i forbindelse med udførelsen inden et syn og skøn.
Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 2 0