Lovgivningen og anvisningerne inden for byggeri skal følges og overholdes og vi henviser i den forbindelse bl.a. til:

  • Byggeloven
  • Bygningsreglementet BR 2010
  • Normer(DS) og Anvisninger(SBI + By og Byg)
  • Fabrikantens anvisninger
  • Evt. lokalplaner, kommuneplaner mv.

Det er vigtigt at sætte sig ind i reglerne inden man påbegynder en ombygning.

 

Typiske eksempler på, hvor andelshavere ikke følger gældende lovgivning:

Nedhængte trælofter. Nedhængte trælofter er ulovlige idet overfladen skal være klasse- A materiale f.eks. puds eller gipsplader.

Manglende vådrumssikring i badeværelser. Laver man et nyt vådrum skal der vådrumssikres herunder etableres elastiske fuger i fladesamlingerne, jf. Bo og Byg anvisning 200.

Manglende bærende beregninger. Laver man dørhuller eller fjerner bærende vægge er det vigtigt at man får en ingeniør til at lave en beregning på, at det man laver kan holde. Det kan medføre sammenstyrtninger og store bygningsskader, hvis man ”piller” ved en bærende væg.

Vurderingen bliver foretaget i henhold til lov om andelsboligforeninger.

§ 5, stk. 9

”Værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen, med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slidtage”

§ 5, stk. 10

”Overdragelsen må ikke betinges af, at erhververen indgår anden retshandel, bortset for køb af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden. Indgås i forbindelse med overdragelsen nogen anden retshandel, må erhververens vederlag ikke overstige, hvad overdragerens ydelse med rimelighed kan betinge.” Se evt. også hele bekendtgørelsen af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber på:

Vurderingen af andelslejligheden er gældende i 3 måneder fra besigtigelsesdatoen og må kun benyttes af rekvirenten.

Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 0 0