Når en andelshaver opsiger sin lejlighed med henblik på at køb/salg, bør bestyrelsen anmode om at få udarbejdet en oversigt over lejlighedens generelle stand og de evt. individuelle forbedringer. Vurderingsrapporten angiver anskaffelsesår, anskaffelsespris, samt oplysninger om, hvorvidt der foreligger bilag, der dokumenterer forbedringerne. Herudover angives det antal timer, andelshaveren eventuelt har brugt på forbedringsopgaven.

Vurderingsrapporten sendes da til andelshaveren, foreningens bestyrelse og administrator. Administrator kan derefter udarbejde den endelige overdragelsesaftale.

Følg os på de sociale medier

Tilbage til FAQ 3 0