Elektrisk udsugning

Det er et krav, at el-installationer er intakte, og at de er blevet vedligeholdt. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejdet. Eksempelvis at anlægget efterses med jævne mellemrum, således det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for, at montering/opførelse er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El-håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger
  • Bygningsreglementet (BR)
  • SBI

Generelt for elektrisk udsugning

Wc-rum, bryggers og kælder
Særskilt wc-rum, bryggers og kælder, BR, min. volumenstrøm/indblæsning 10/15 l/s.

Tilførsel af udeluft:
Oplukkeligt vindue, udeluftventil eller luftsluse. Tilførslen af udeluft skal ske forneden i rummet. Dette kan variere fra kommune til kommune.

Rengøring
Det er vigtigt, at aftræk altid fremstår rene og afrenset for skidt, således volumenstrømmen aldrig forringes.
Nedsat ventilation kan betyde følgeskader Eksempelvis at skimmelsvamp brede sig i rummet.

Rist
Der bør altid være monteret en rist som dækker ventilationsskakten. Nogle ældre skakte er dog godkendt uden. Ved nye anlæg skal der af brandmæssige hensyn altid være monteret en rist eller ventil. BR. stk 2/ SBI 216-151/Teknologisk Institut: Af brandmæssige hensyn, skal der anbringes en udsugningsventil af godkend type i åbningen til lodret ventilationskanal.

Følg os på de sociale medier