Elektrisk udsugning

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger
  • Bygningsreglementet (BR)
  • SBI

Generelt for elektrisk udsugning

Wc-rum, bryggers og kælder
Særskilt wc-rum, bryggers og kælder, BR, min volumenstrøm/indblæsning 10/15 l/s. Tilførsel af udeluft:
Oplukkeligt vindue, udeluftventil eller luftsluse. Tilførslen af udeluft skal ske forneden i rummet. Kan variere fra kommune til kommune

Rengøring
Det er vigtigt aftræk altid fremstår rene og skal afrenset for skidt, så volumenstrømmen aldrig forringes.
Nedsat ventilation kan betyde følgeskader som skimmelsvamp kan bedre sig i rummet.

Rist
Der bør altid være monteret en rist som dækker ventilationsskakten, dog er nogle ældre skakte godkendt uden. Ved nye anlæg, skal der af brandmæssige hensyn altid være monteret en rist eller ventil. BR. stk 2/ SBI 216-151/Teknologisk Institut: Af brandmæssige hensyn, skal der anbringes en udsugningsventil af godkend type i åbningen til lodrette ventilationskanal.

Følg os på de sociale medier