Elektrisk gulvvarme

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger
  • Bygningsreglementet (BR)
  • SBI

Generelt om elektrisk gulvvarme

Elektrisk gulvvarme

Elektrisk gulvvarme anvendes typisk som en enkeltleder eller som trådnet, og montere under gulv eller fliser.  Den elektriske gulvvarme styres af en termostat, som måler rumtemperaturen.

Elektrisk gulvvarme må som udgangs kun benyttes som et supplement i boligen i evt badeværelser, tilbygninger, firtidshuse eller ligende, men ikke som boligens primnære opvarmningskilde, hvis boligen er i et område med fjernvarme eller naturgas. Årsagen hertil er at denne type elvarme koster væsentlig mere i drift end gulvvarme på vand eller radiatorer, som drives fra fjernvarme eller naturgas.

Følg os på de sociale medier