Elektrisk gulvvarme

Det er et krav, at el-installationer er intakte, og at de er blevet vedligeholdt. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejdet. Eksempelvis at anlægget efterses med jævne mellemrum, således det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for, at montering/opførelse er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El-håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger
  • Bygningsreglementet (BR)
  • SBI

Generelt om elektrisk gulvvarme

Elektrisk gulvvarme

Elektrisk gulvvarme anvendes typisk som en enkeltleder eller som trådnet og monteres under gulv eller fliser. Den elektriske gulvvarme styres af en termostat som måler rumtemperaturen.

Elektrisk gulvvarme må som udgangspunkt kun benyttes som supplement i boligen i f.eks. badeværelser, tilbygninger, fritidshuse og lignende, og dermed ikke være boligens primære opvarmningskilde, hvis boligen er i et område med fjernvarme eller naturgas. Årsagen hertil er, at denne type el-varme koster væsentlig mere i drift end gulvvarme på vand eller radiatorer, der drives fra fjernvarme eller naturgas.

Følg os på de sociale medier