Sådan vurderes fuger i vådrum

Det er et krav, at fuger i vådrum er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som afrensning af kalk, skimmel mv., så fugen ikke nedbrydes. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/udførsel er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Fugearbejde er en de af det udførte vådrum, og skal forventes at skulle udskiftes/vedligeholdes løbende, så vådzonen forbliver tæt.

Hvilke regler er vigtige ved fuger i vådrum

Fuger i vådrum udført efter 1997, skal overholde By & Byg Anvisning 200/252, Fugehåndbogen 1997, og være silikonebaseret, egnet til brug i vådrum i overensstemmelse med DS/ISO 11600:1993 (Dansk Standard, 1993).

På badeværelset kan anvendes både hårde mørtelfuger og elastiske silikonefuger (Vådrum 200/252 afs. 7.1.1). Hvilken fuge der anvendes, afhænger af om materialerne der fuges imellem, skal kunne optage bevægelse. Er badeværelset udført i hård mørtelfuge skal udførslen overholde gældende SBI (Vådrum 200/252 afs. 7.1.2), skal du som ejer af boligen kunne dokumentere korrekt materialeanvendelse, altså en godkendt mørtelfuge (fx. LIP Multifuge, Weber Color, Alfix Cerafill mv.). Anvende elastiske gummifuge, skal gældende SBI overholdes (Vådrum200/252: afs. 7.1.3.).

Fugedybden vil typisk svare til fugebredden eller tykkelsen af flisen.

Formål

Formålet ved fugning i vådrum, er at opdeler flader og optage bevægelser mellem bygningsdele og omkring gennemføringer mv. Det er vigtigt arbejdet kan
dokumenteres, da det altid er dig selv som andelshaver som er ansvarlig for både materialeanvendelsen og udførslen er korrekt.

Få arbejdet dokumenteret

Kan arbejdes dokumenteres med gyldig forsikringsgodkendt faktura, fra håndværkeren som har udført arbejdet, har du dokumenteret de udførte fuger er i overensstemmelse med de gældende regler. Kan du ikke dokumenterer korrekt materialevalg, kan der stilles kritiske spørgsmål til arbejdet.
Bemærk at formålet altid er at sikre ejendommen, køber og sælger, hvorfor manglende dokumentation kan anses som forkert anvendt materiale.

Lovgivning

 • ABF
 • Bygningsreglementet (BR)
 • DS/ISO 11600:1993 (Dansk Standard, 1993). -Fabrikantens anvisninger
 • Fugehåndbogen 1997
 • SBI

Eksempler på fuger i vådrum

 • Gummifuge
 • Hård fleksibel fuge

Eksempler på rengøring

 • Vand
 • Sæbe

Definitioner

Hvad er en fuge?

En fuge lægges imellem bygningsdele, gulv- og vægfliser i badeværelser mv. Fuger i vådrum lægges mellem beklædningsfliserne, samt i alle hjørnesamlinger lodret- og vandret, så der kan optages bevægelse. Formålet er at opdeler flader og optage bevægelser mellem bygningsdele og omkring gennemføringer mv.

Hvad er en gummifuge?

En gummifuge er elastisk silikonefuge/gummifuge, som primært lægges i alle hjørner i vådrummet.

Eksempler på godkendte silikonefuger

Skal overholde By & Byg Anvisning 200/252: Fugehåndbogen 1997, være silikonebaseret, egnet til brug i vådrum i overensstemmelse med DS/ISO 11600:1993 (Dansk Standard, 1993).

Hvad er en mørtelfuge?

Mørtelfuge er den mest udbredte mellem fliserne, og denne type fuge har størst variation. Da en fuge af mørtel er et opblandingsprodukt, kan man selv bestemme forholdene og derved også hårdhed, farve, tørretid og meget andet, alt efter hvilken type væg og opgave mørtlen skal bruges til.

Eksempler på godkendte mørtelfuger

 • LIP Multifuge
 • Weber Color
 • Alfix Cerafill

Eksempler på nedbrudte eller forkerte fuger

Sådan så fugerne ud, da jeg flyttede ind…

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt at tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig, er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du juridisk ejer af boligens lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Huller eller revner i fuger…

Huller eller revner i fuger udløser et fradrag, da dette udgør en risiko for vandskade i ejendommen. Det er din pligt at forholdene er i orden.

Kan jeg selv fuge om?

Ja, selvfølgelig kan du det. Men igen er det vigtigt, at du dokumenterer materialevalget, og at arbejdet er udført korrekt. Benytter du et håndværkerfirma, er fakturaen din forsikring for at håndværkerfirmaet nu er ansvarlig for arbejdet.

Hvordan ved jeg hvilke fugetyper jeg kan anvende

Forkert anvendelse af fuge giver et fradrag. Sørg derfor altid for at rådføre dig med en fagmand, så du ikke forringer dit badeværelse og bringer dine naboer samt ejendommens bærende konstruktioner i fare.

Fradrag på ulovlige eller forkert udførte fuger (sælger)

Gives der fra fradrag på ulovlige, nedbrudt eller forkert udførte fuger, kan sælger vælge at udbedre disse, hvor efter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Fradrag på ulovlige eller forkert udførte fuger (køber)

Køber du en bolig med fradrag på ulovlige, nedbrudte eller forkert udførte fuger, overtager du forpligtelsen for hurtigst muligt at udbedre/lovliggøre disse, så boligen overholder de gældende regler.

Afskrivninger på fuger i vådrum

EmneForbedring (ja/nej)AfskrivningsårFradrag (forringelse) og noter
Fuger afskrives på samme vis som det emne fugen er fastgjort tilJa – delvistNår en fuge er lagt, må det forvetes at denne løbende skal vedligeholdes eller udskiftes.
Følg os på de sociale medier