Sådan vurderes fuger i vådrum

Fuger i badeværelser skal altid følge de gældende krav om elastiske fuger i vådrum. 
Fuger i vådrum udført efter 1997 skal overholde ‘By & Byg Anvisning 200/252, Fugehåndbogen 1997’, og være silikonebaseret og egnet til brug i vådrum i overensstemmelse med DS/ISO 11600:1993 (Dansk Standard, 1993).

Lovgivning:

-Jævnfør Bygningsreglementet (BR)
-SBI 200/252
-Fugehåndbogen 1997
-DS/ISO 11600:1993 (Dansk Standard, 1993). -ABF

Mørtel- og silikonefuger

På badeværelset kan der anvendes både hårde mørtelfuger og elastiske silikonefuger. Hvilken fuge der anvendes, afhænger af om materialerne der fuges imellem skal kunne optage bevægelse.

Er badeværelset udført i hård mørtelfuge skal udførelsen overholde gældende SBI regler  (Vådrum 200/252 afs. 7.1.2), og du skal som ejer af boligen kunne dokumentere korrekt materialeanvendelse, altså en godkendt mørtelfuge (fx. LIP Multifuge, Weber Color, Alfix Cerafill mv.). Anvendes elastisk gummifuge skal gældende SBI overholdes (Vådrum200/252: afs. 7.1.3.).

Fugedybden vil typisk svare til fugebredden eller tykkelsen af flisen.

Formål

Formålet med fugen er at opdele flader og optage bevægelse mellem bygningsdele og omkring gennemføringer mv. Det er vigtigt, at arbejdet kan dokumenteres, da det altid er dig som andelshaver, der er ansvarlig for både materialeanvendelsen og at udførelsen er korrekt.

Få arbejdet dokumenteret

Hvis du har en gyldig forsikringsgodkendt faktura fra håndværkeren, som har udført arbejdet, kan du dokumentere, at fugerne er i overensstemmelse med de gældende regler.

Kan du ikke dokumentere korrekt materialevalg, kan der stilles kritiske spørgsmål til arbejdet. Bemærk at formålet altid er at sikre ejendommen samt køber og sælger, hvorfor manglende dokumentation kan anses for forkert anvendt materiale.

Eksempler på nedbrudte eller forkerte fuger

Sådan så fugerne ud, da jeg flyttede ind…

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt at tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig, er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du juridisk ejer af boligens lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Huller eller revner i fuger…

Huller eller revner i fuger udløser et fradrag, da dette udgør en risiko for vandskade i ejendommen. Det er din pligt at forholdene er i orden.

Kan jeg selv fuge om?

Ja, selvfølgelig kan du det. Men igen er det vigtigt, at du dokumenterer materialevalget, og at arbejdet er udført korrekt. Benytter du et håndværkerfirma, er fakturaen din forsikring for at håndværkerfirmaet nu er ansvarlig for arbejdet.

Hvordan ved jeg hvilke fugetyper jeg kan anvende

Forkert anvendelse af fuge giver et fradrag. Sørg derfor altid for at rådføre dig med en fagmand, så du ikke forringer dit badeværelse og bringer dine naboer samt ejendommens bærende konstruktioner i fare.

Fradrag på ulovlige eller forkert udførte fuger

Der gives fradrag på ulovlige eller forkert udførte fuger.  Sælger kan vælge at udbedre disse, hvorefter administratoren kan slette fradraget ved overdragelse.  Køber du en bolig med fradrag på ulovlige eller forkert udførte fuger, overtager du også pligten til hurtigst muligt at udbedre disse, så boligen overholder de gældende regler.

Følg os på de sociale medier