Vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport

Vi tilbyder vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter udført af byggesagkyndige.

Dette kan udføres på alle typer boliger og ejendomme – herunder andelsboliger, ejerboliger mv. Bemærk dog, at ved ejerlejligheder skal der både udarbejdes en rapport for boligen såvel som fællesarealet.

Et systematisk eftersyn af en bygning er en rigtig god ide. En tilstandsvurdering giver jer et overblik over vedligeholdelsesudgifter samt sikkerheds- og sundhedsmæssige risici i forbindelse med byggeri.

Følgende skal være klar, såfremt vi skal udarbejde en tilstandsrapport.

Bygningstegninger

Varmeforbrug

En tilstandsrapport indeholder:

  • Indledning
  • Konklusion
  • Prisoverslag og tidshorisont
  • Bygningsdelsgennemgang
  • Vedligeholdelsesplan
  • Fotodokumentation

Du kan se vores priser her

Årlig genbesigtigelse for foreninger:

Andelsvurderinger.dk tilbyder som noget nyt en årlig genbesigtigelse for foreninger. Dette er en særlig gennemgang, hvor foreninger, som har fået udarbejdet en tilstandsvurdering, får opdateret og gennemgået rapporten og planen. Vi hjælper bestyrelsen med særlige fokuspunkter, drøfter eventuelle indsatsområder og giver sparring ift. den eksisterende plan.