Strømforsyninger

Det er et krav, at el-installationer er intakte, og at de er blevet vedligeholdt. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejdet. Eksempelvis at anlægget efterses med jævne mellemrum, således det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for, at montering/opførelse er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El-håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Er strømforsyninger fastgjort?

Strømforsyninger skal være installeret i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Hvis et indbygningsarmatur er installeret i en dåse (fx. en safeboks) for at holde den fornødne afstand til bygningsdele, og der samtidig er placeret og forbundet en transformer, konverter eller lignende forkoblingsenhed, så anses enheden for at være fastgjort, hvis dåsen er forsynet med en anordning/hylde, hvor enheden efter fabrikantens anvisning kan være fikseret/lagt.

Når det kommer til lavvoltinstallationer for ekstra lav spænding, må der kun anvendes SELV (sikkerhedsspænding) med en spænding, der ikke overstiger 50 V AC eller 120 V DC.

Lampesæt der er leveret som en samlet enhed – og CE-mærket – skal være monteret efter fabrikantens anvisning. Færdige lampesæt er ikke en lavvoltinstallation. Det er en brugsgenstand og skal således selvfølgelig ikke medtages som lavvoltinstallation i gennemgangen.

Følg os på de sociale medier