Sådan vurderes toilettet

Ved udskiftning af et eksisterende toilet, er det vigtigt du tager stilling til hvilke muligheder der er for udskiftning. Du kan b.la. skifte til et væghængt toilet frem for et fritstående toilet, hvis mulighederne er der rent fysisk.

Lovgivning:

-Jævnfør Bygningsreglementet (BR)
-SBI 200/252
-Fugehåndbogen 1997
-DS/ISO 11600:1993 (Dansk Standard, 1993) • MK-godkendelse • ABF

Hvilke overvejelser ved udskiftning af toilet?

Hvilken type toilet kan jeg vælge?

Almindeligt, fritstående toilet (Kombinationstoilet) • Væghængt toilet

Hvilken type vandlås skal jeg vælge?

En vandlås har til formål at stoppe dårlig lugt fra kloakken, som rent praktisk består af et buet rør med en stor bue, som altid har stående vand. Vandet virker som en prop, der forhindrer lugten i at trænge op i toilettet. Typer af vandlåse:
 S-vandlås: har form som et liggende S, afløbsstudsen vender lodret nedad
 • P-vandlås: afløbsstudsen vender vandret bagud
 • Skjult vandlås: en ikke-tilgængelig vandlås, som er skjult inde i toilettet.

Søg altid rådgivning hos en aut. vvs-installatør før du går igang.

Hvad er skyl på toiletter?

Toiletter fås med forskellige typer af skyl, dog har alle nye toiletter det der kaldes ‘lav’ skyl for at begrænse vandmængden og skåne miljøet mest muligt. Ved lav skyl forstås at toilettet skyller med en lille mængde vand, hvorimod højt skyl bruger en større mængde vand. Nye toiletter bruger typisk kun 2-3 liter vand ved lavt skyl og 5-6 liter vand ved højt skyl.

Hvad er en skylleknap

Skylleknappen er den knap som aktiverer skyllefunktionen på toilettet. Denne er typisk udført i plastik, metal eller glas.

Hvilke regler skal jeg følge?

– SBI 252 – Renoveringer udført efter 2016:

    • 1.7  Tilgængelighed: “Almenboligloven, skal indrettes, så personer med handicap kan anvende bad og 
toilet.”
    • 9.3 Disponering: “hensigtsmæssig placering af wc, vask mv. så b.la. dørblade ikke blokerer adgang”
    • (Ved væghængt toilet) 4.3.2 Opbygning af skeletvægge: “Montagestel for væghængte toiletter skal 
forankres til dæk eller undergulv.”

Bor du i en andelslejlighed, er der flere ting du skal forholde dig til ved toiletudskiftning eller opførelse af nyt. Udskifter du et eksisterende toilet, kræves der ikke byggetilladelse, da det er en del af vedligeholdelsespligten, du har som andelshaver.
Opfører du et nyt toilet, kræver de fleste kommuner byggetilladelse og anmeldelser, for bl.a. afløbsinstallationerne. Opførelse af nyt toilet/baderum kræver også en fuldmagt fra bestyrelsen i foreningen.

Hvad må jeg ikke selv udføre på mit badeværelse? 


Faste dele af el- og vvs-installationer
 samt kloakarbejde generelt kræver en autoriseret håndværker indenfor området.

Hvad er MK-godkendelse? 
Visse produkter til vådrum skal ifølge bygningsreglementet godkendes. Godkendelserne kaldes MK-godkendelser og udstedes af ETA-Danmark A/S, som er udpeget af Erhvervs- og Byggestyrelsen til at udstede Europæiske Tekniske Godkendelser (ETA).

Eksempler

“Sådan var toilettet da jeg flyttede ind… 
”

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for at boligen, samt tilhørende installationer og konstruktioner, efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (afleverer nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligen inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Revner i toilettet… 


Revner i toilettet udløser et fradrag, da dette udgør en risiko for vandskade i ejendommen. Det er din pligt at forholdene er i orden.

Nedbrudt emalje i glasuren…

Nedbrudt emalje i glasuren er tegn på at kummen er nedbrudt. Dette kommer typisk til udtryk ved aflejringer og dårlig lugt, som bevæger sig ind i keramikken.

Hvordan forholder jeg mig til et ulovligt eller forkert opført toilet? 


Forkert anvendelse eller opførelse af et toilet giver et fradrag. Sørg derfor altid for at rådføre dig med en fagmand, så du ikke forringer dit badeværelse, og bringer dine naboer samt ejendommens bærende konstruktioner i fare.

Fradrag på ulovligt eller forkert opført toilet

Gives der fradrag på ulovligt eller forkert udført toilet, kan sælger vælge at udbedre disse, hvorefter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Køber du en bolig med fradrag på et ulovligt eller forkert opført toilet, overtager du også pligten for hurtigst muligt at udbedre disse, så boligen overholder de gældende regler.

Følg os på de sociale medier