Sådan vurderes håndvasken

Ved udskiftning af en eksisterende vask, er det vigtigt, at du tager stilling til hvilke muligheder der er for udskiftning. Du kan bl.a. skifte til en væghængt vask eller en integreret modulopbygget vask. Bor du i lejlighed er der flere ting, du skal forholde dig til ved opførelse eller udskiftning af vask og afløb.

En frithængende vask uden skuffemoduler eller lignende, kan typisk hænge inde i selve badezonen. Denne løsning anvendes typisk i storbyer som København, hvor mange toiletter og baderum er meget små. En modulopbygget vask med skuffer, opbevaringsrum og lignende, egner sig sjældent til anbringelse i badezonen grundet materialet. Du skal derfor altid være opmærksom på fabrikantens anvisninger, før du monterer din nye vask.

Udskifter du en eksisterende vask, kræves der ikke byggetilladelse. Dette skyldes at du kan genanvende det eksisterende afløb, samt at det er en del af den vedligeholdelsespligt du har som andelshaver.

Opfører du en vask samt afløbsinstallation, kræver de fleste kommuner byggetilladelse og anmeldelser for b.la. afløbsinstallationerne. Opførelse af nyt toilet/baderum kræver også en fuldmagt fra bestyrelsen i foreningen.

Lovgivning

– Jævnfør Bygningsreglementet (BR)
-SBI 200/252
-Fugehåndbogen 1997
-DS/ISO 11600:1993 (Dansk Standard, 1993) • MK-godkendelse • Normer for vandinstallationer – ABF.

De fysiske forhold

Hvad må jeg ikke selv udføre på mit badeværelse?

Faste dele af el- og vvs-installationer
 samt kloakarbejde generelt kræver en autoriseret håndværker indenfor området.

Hvilken type vask kan jeg vælge?

Frithængende vask •  modulopbygget vask • integreret vask med skuffer eller anden opbevaring

Hvilken type vask skal jeg vælge?

På de små “Københavner”-badeværelser bør du vælge en frit hængende vask, som kan tåle at være placeret i zone 1, altså i selve vandzonen.
 Er dit badeværelse større bør du vælge en modulopbygget vask eller en integreret vask med skuffer eller anden opbevaring. Denne bør placeres i zone 2, altså udenfor vandzonen.

Søg altid rådgivning hos en autoriseret vvs-installatør eller byggeteknisk rådgiver før du går i gang.

Hvordan fungerer en vandlås?

En vandlås har til formål at stoppe dårlig lugt fra kloakken. En vandlås består af et buet rør der minder om et vandret ‘S’ hvori der altid står vand. Vandet virker som en prop, der forhindrer lugten i at trænge op gennem rørene.

Hvad er en bundventil?

Bundventilen er den installation som sidder i bunden af vasken, ofte med en prop eller push pop op funktion. En bundventil er ofte udført i krom eller plastik, og har et primært formål som filter, så hår og andre ting ikke løber ned i afløbet.

Hvad er MK-godkendelse?

Visse produkter til vådrum skal ifølge bygningsreglementet godkendes. Godkendelserne kaldes MK-godkendelser og udstedes af ETA-Danmark A/S, som er udpeget af Erhvervs- og Byggestyrelsen til at udstede Europæiske Tekniske Godkendelser (ETA).

Eksempler

Ulovligt opsat håndvask var også til stede da jeg flyttede ind…

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig, er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligens inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Revner i håndvask… 


Revner i håndvask udløser et fradrag, da dette udgøre en risiko for vandskade i ejendommen. Det er din pligt at forholdene er i orden.

Nedbrudt emalje i glasuren… 


Nedbrudt emalje i glasuren er et tegn på kummen er nedbrudt. Dette kommer typisk til udtryk ved aflejringer i form af kalk og dårligt lugt, som bevæger sig ind i keramikken, hvis der er tale om en keramisk vask.

Hvordan forholder jeg mig til en ulovlig eller forkert opført vask? 


Forkert anvendelse eller opførsel af en vask giver et fradrag. Sørg derfor altid for at rådføre dig med en fagmand, så du ikke forringer dit badeværelse, og bringer dine naboer samt ejendommens bærende konstruktioner i fare.

Fradrag på ulovlig eller forkert opført vask.

Der gives fradrag på ulovlige eller forkert udførte håndvask, sælger kan vælge at udbedre disse, hvor efter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Køber du en bolig med fradrag på en ulovlig eller forkert opført håndvask, overtager du også pligten for at hurtigst muligt at udbedre disse, så boligen overholder de gældende regler.

AFSKRIVNINGER PÅ VASK

EMNEFORBEDRING (JA/NEJ)AFSKRIVNINGSÅRBEMÆRKNINGER
VandinstallationJa20 årHvis regning mangler, skal arbejdet være godkendt af autoriseret installatør.
Toilet, håndvask, stålvask,
blandingsbatterier
Ja20 årHvis regning mangler, skal arbejdet være
godkendt af autoriseret installatør.
Følg os på de sociale medier