Loft og stuk

Det er et krav, at loftsoverflader er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som opmaling af overflader, så materialet ikke forgår og nedbryders. Andelsejeren er ligeledes ansvarlig for eventuel beklædning og nedsænkning i overensstemmelse med den gældende lovgivning og brandkrav.Der kan opnås forbedring på arbejde som tilfører boligen værdi, som korrekt udførte lofter/beklædning/ isolering mv.

Lovgivning:

Jævnfør ABF reglement “…”. (Note D).

Eksempler på fejl og mangler på loft:

Ulovligt nedhængt loft var der også da jeg flyttede ind…

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligens inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Alle brændbare overflader i andelsboliger i etageejendomme over 2 etager, skal nedtages. Materialer som træ, spon, celotex, polystyren mv. anses som ulovligt materiale, og skal nedtages. Kun lovlige opsatte trælofter med brændhæmmende maling eller lak kan godkendes, dette kræver autoriseret godkendelse. Det er alene den brændhæmmende lak/maling som udgøre en forbedring.

Huller i loft…

Huller i loft af større karakter skal altid repareres så overfladen fremstår intakt i forhold til Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Hvilke brandkrav gælder for eksisterende bygninger?

Eksisterende bygninger skal være bygget, så de opfylder de krav der var gældende på det tidspunkt, da de blev bygget. Nogle ældre ejendommen påfylder altså ikke nye brandkrav, der løbende bliver indført i bygningsreglementet.

Hvilke brandkrav gælder når der bygges om?

Hvis der etableres nye lofter, tiltræder de gældende regler på opførselstidspunktet, som skal overholde brandkravene. Kan årstallet ikke dokumenteres, vil årstallet blive skønnet at vurderingsmanden. En ny konstruktion må som udgangspunkt aldrig være brandmæssigt ringere end den gamle konstruktion.

Fradrag på ulovlige lofter (sælger)…

Gives der fra fradrag på ulovlige lofter, kan sælger vælge at udbedre disse, hvor efter administrator kan slette fradraget ved overdragelse.

Fradrag på ulovlige lofter (køber)…

Køber du en bolig med fradrag på ulovlige lofter, overtager du også pligten for at hurtigst muligt at udbedre dette, så boligen overholder de gældende regler.

Definitioner:

Hvad er et loft:

Et loft er øverste flade i et rum, herunder også betegnelser i relation hertil, eksempelvis:

  • Loftadskillelse – adskillelsen mellem et rum og rummet/loftrummet ovenover.
  • Loftbeklædning – kan udgøres af træ, gips, tapet, maling, træbeton m.m.
  • Loftmaleri – findes på lofter i rum af specielt repræsentativ karakter, eks. riddersale.
  • Loftåbning – luge eller anden form for åbning gennem en loftadskillelse til rummet ovenover.

Hvad er en stuk:

En stuk er en let plastisk gips der er lavet af pulveriseret marmor og lim, som undertiden er blevet forstærket med hår eller metaltråd. Som oftest er stuk hvidt, men kan også være gennemfarvet, bemalet eller forgyldt. Stuk anvendes som udsmykninger, og blev i almindeligt boligbyggeri opført i slutningen af 1800-tallet blev stukudsmykning af især stuelofter meget udbredt.

Afskrivninger på loft og stuk

EmneForbedring (ja/nej)AfskrivningsårBemærkninger
Totalrenovering pudset loft + glasfiltJa30 årVed totalrenovering forstås, at al puds bortfjernes og i fuldt omfang erstattes af nyt.
Hele gipsplader opsatJa30 år
Væv/filt opsatJa20 år
Forsænket gipsloftJa30 årSkal anmeldes til bygningsmyndighed. El-installationer over loft skal være godkendt af autoriseret el-installatør.
Forsænket træloft i etageejendomme over to etagerNej0 årIkke lovligt. Loftet skal nedtages.
Lovligt opsat træloft (iht. tidligere regler ) i etageejdomme, men med brandhæmmende lakJa10 årDet er alene den brandhæmmende lak, der anses som forbedring. Autoriseret godkendelse skal foreligge.
Forsænket træloft i 1- og 2-plans ejendommeJa20 år
Brandbar overflade – træ, spån, celotex, polystyrenNej0 årIkke lovligt. Loftet skal nedtages og kan ikke brandsikres.
Tremmeloft10 år
Isolering af hulrum over loftJa30 årSkal godkendes af myndighed.
Renovering af gipsstukJa20 årMineraluld/ubrandbar.
Etablering af gipsstukJa30 år
Etablering af kunststuk og maling af denJa10 år
Følg os på de sociale medier