PERSONDATA OG COOKIESPOLITIK

HVAD ER PERSONDATAPOLITIK?

 • 25. maj 2018, udkom den nye persondatalov “GDPR”. På denne side forklares  databeskyttelsesforordning, dennes politik, hvornår, hvorfor og hvordan CERA reguleres af denne forordning:
  • indsamling af personlige data om enkeltpersoner
  • brug af denne information
  • videregivelse af denne type data til andre, når dette er nødvendigt og under visse forhold
  • overholde sikkerhed og fortrolighed hvad angår disse personlige data

HVILKE ÆNDRINGER AF POLITIKKEN?

 • Denne politik kan udvikle sig med tiden, så kontrollér venligst datoen på denne side for at sikre dig, at du har den nyeste version
 • Denne politik blev senest opdateret den 25. maj 2018

HVORDAN OG HVILKEN PERSONLIG INFORMATION INDSAMLES?

CERA indsamler og behandler eventuelt følgende personlige data:

Personlige data, du giver til os:
Dette er information om dig, som du giver os, helt frivilligt, ved at indtaste information via:

 • vores hjemmeside
 • sociale medieplatforme
 • korrespondance med os pr. telefon, e-mail eller andet

Eksempel:
Det indbefatter information, der blev afgivet på tidspunktet for brug af vor hjemmeside, abonnement på de services, vi leverer via vor hjemmeside, afsendelse af materiale eller forespørgsel om yderligere services, (herunder adgang til dokumentation og korrespondance med os pr. telefon, e-mail eller andet).

Den information, du giver os, kan vedrøre din identifikation, som f.eks. dit navn, din adresse, din e-mail-adresse og dit telefonnummer, eller forespørgselsoplysninger, og kan indeholde oversigter over enhver korrespondance og svar.

Personlige data, vi indsamler om dig:
CERA indsamler eventuelt følgende information automatisk:

 • Dine besøg på vore hjemmesider, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, positionsdata, weblogs og andre kommunikationsdata og de ressourcer, du har adgang til;
 • Teknisk information, automatisk indsamlet, herunder anonyme data indsamlet af hosting-serveren til statistiske formål, internetprotokol (IP)-adressen, der bruges til at forbinde din computer eller enhed til internettet, browsertype og -version, tidszoneindstilling, browser-plugin-typer og -versioner, operativsystem og -platform. Se venligst cookies for yderligere information;
 • Eventuelle personlige data, du tillader kan deles, og som er en del af din offentlige profil eller tredjeparts sociale netværk.

HVORFOR OG HVORDAN BRUGER CERA DINE PERSONLIG DATA?

CERA behandler dine personlige data lovligt med:

 • det formål at håndtere kommunikation og informationsudveksling med vore hjemmesidebrugere;
 • det formål at styre vore kunde-/potentiel kunde forhold; reagere på dine forespørgsler eller ved regelmæssigt at sende dig nyheder og information om vore services, der kunne vække din interesse;
 • ethvert andet specifikt formål, der er angivet på tidspunktet for indsamlingen af informationen.

CERA bruger og behandler eventuelt dine personlige data hovedsageligt:
Hvis du frivilligt og udtrykkeligt har givet SAMTYKKE
og til specifikke, bestemte og legitime formål.

Du kan tilbagekalde dit samtykke til, at CERA kan bruge din information ved at kontakte os på et hvilket som helst tidspunkt.

Hvor det er nødvendigt for CERA at forfølge vore LEGITIME INTERESSER som forretning, forudsat dine interesser eller dine grundlæggende rettigheder og friheder ikke tilsidesættes, under hensyntagen til dine rimelige forventninger, baseret på dit forhold til CERA.

For eksempel til følgende formål:

 • Direkte marketingsaktiviteter (andre end hvor CERA er afhængige af dit samtykke) som analyse for at informere om vor marketingstrategi, og for at forbedre og personliggøre din brugeroplevelse;
 • Netværks- og informationssikkerhed, så CERA kan tage skridt til at beskytte din information mod tab eller beskadigelse, tyveri eller uautoriseret adgang
 • Afsløring, forebyggelse og afhjælpning af svigagtige eller andre ulovlige aktiviteter;
 • Vurdering og forbedring af vor kundeservice gennem optagelser af alle opkald med vores kontaktcentre;

Hvor det er nødvendigt for CERA at overholde en juridisk forpligtelse, og navnligt:

 • for at bistå en offentlig myndighed eller et strafferetligt undersøgelsesorgan;
 • for at identificere dig, når du kontakter CERA under visse juridiske omstændigheder;
 • for at verificere nøjagtigheden af de data, CERA opbevarer om dig

Hvor det er nødvendigt for opfyldelsen af en kontrakt CERA har med dig, eller fordi du har bedt os om at tage konkrete skridt, før du indgår en kontrakt. Dette vil omfatte information, som CERA behandler for at gøre det muligt for dig at bruge vor hjemmeside og de services, CERA leverer gennem den.

HVEM KAN FÅ ELLER HAVE ADGANG TIL DINE PERSONLIGE DATA

 • CERAs leverandører og serviceudbydere

CERA videregiver eventuelt din information til vore tredjeparts serviceudbydere, agenter, underentreprenører og andre organisationer med det formål at yde services til CERA eller direkte til dig på CERAs vegne. Sådanne tredjeparter kan omfatte cloud-service-udbydere (f.eks. hosting og e-mail-administration) eller reklamebureauer, administrative services, kreditreferenceagenturer, kundetilfredshedsundersøgelser eller andre tredjeparter, der yder services til CERA og hjælper os med driften af vor forretning og hjemmeside.

Når CERA bruger tredjeparts serviceudbydere, videregiver CERA kun personlige data, der er nødvendige for at de kan yde deres service, og CERA har en kontrakt på plads, der kræver, at de opbevarer din information sikkert og fortroligt, og ikke bruger den til andet end i overensstemmelse med CERAs specifikke instruktioner.

 • Andre måder CERA eventuelt deler dine personlige data

CERA overfører eventuelt dine personlige data:

 • til tredjepart som led i et salg af nogle eller alle vore forretningsmæssige aktiver til tredjepart eller som led i enhver omstrukturering eller omorganisering af forretningen;
 • hvis du har givet samtykke til videregivelsen;
 • for at håndhæve gældende vilkår for brug for at beskytte vor virksomheds rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom;
 • hvis CERA er forpligtet til at oplyse eller dele dem for at overholde enhver juridisk forpligtelse, eller når denne oplysning er påkrævet i henhold til gældende love, retskendelser eller statslige bestemmelser, at opdage eller rapportere en forbrydelse, at håndhæve eller anvende vilkårene i vore kontrakter eller for at beskytte vore besøgende og kundernes rettigheder, ejendom eller sikkerhed;

CERA vil dog altid tage skridt til at sikre, at dine personlige data fortsat er beskyttede.

HVOR OPBEVARER CERA DINE PERSONLIGE DATA?

Din information gemmes enten i CERAs databaser eller i vore serviceudbyderes databaser. CERA sørger for at træffe de nødvendige sikkerheds- og fortrolighedsforanstaltninger for at sikre, at dine personlige rettigheder er beskyttede som beskrevet i denne politik. Disse trin omfatter indførelse af kontraktlige forpligtelser for modtageren af dine personlige data eller sikring af, at overførslerne er omfattet af fornødne garantier, der har til formål at sikre en tilstrækkelig beskyttelse.

HVOR LÆNGE OPBEVARER CERA DINE PERSONLIGE DATA?

CERA beholder dine personlige data i et tidsrum, der er nødvendigt for at opnå det formål, CERA bruger denne information til og for at opfylde vore forpligtelser i henhold til andre love. Undtagen i særlige tilfælde er dette tidsrum angivet på det tidspunkt, hvor informationen indsamles.

CERA beholder ikke personlige data i et identificerbart format i længere tid end nødvendigt.

DINE RETTIGHEDER

Med forbehold for gældende lov og visse undtagelser, begrænsninger eller omstændigheder, kan du have ret:

 • Til at få adgang til dine personlige data;
 • Til at korrigere, ændre og opdatere dine personlige data;
 • Til at slette dine personlige data eller begrænse behandlingen af disse;
 • Til at trække dit samtykke tilbage;
 • Til at gøre indsigelse mod vor brug af dine personlige data til automatiserede beslutninger truffet om dig;
 • Til at bede CERA om at overføre dine personlige data i en struktureret datafil til dig eller til en anden serviceudbyder, hvis det er teknisk muligt (dataoverførbarhed);
 • Til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed og søge retshjælp.

Disse rettigheder kan udøves ved skriftlig forespørgsel. Der vil blive svaret inden for en rimelig tid og i overensstemmelse med gældende regler.

HVORDAN SØRGER CERA FOR SIKKERHED OG FORTROLIGHED MED DINE DATA?

CERAs mål er at holde dine data så sikre som muligt til enhver tid. Når CERA har modtaget dine personlige data, indfører vi rimelige og passende, tekniske og organisatoriske foranstaltninger og laver kontroller for at forhindre uheldig eller ulovlig destruktion, tab, ændring eller uautoriseret adgang.

HVORDAN FUNGERER COOKIES?

Som så mange andre hjemmesider bruger vore hjemmesider cookies (herunder Google Analytics-cookies) for at få et overblik over mængderne og vanerne hos vore besøgende på CERAs hjemmesider.

“Cookies” er små stumper information sendt til din enhed og gemt på dens harddisk for at give vores hjemmeside mulighed for at genkende dig, når du er på besøg.

Det er muligt at deaktivere cookies ved at indstille dine browserindstillinger. For yderligere information om, hvordan vi bruger cookies og hvordan du deaktiverer disse på din enhed, skal du besøge den relevante politik om cookies på den pågældende hjemmeside.

KONTAKT OS

 • Spørgsmål om denne politik kan fremsendes til info@cera.dk