VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Alle ejendomme skal før eller siden vedligeholdes, de have udskiftet deres vinduer eller facaderne skal renoveres. Installationerne i ejendommen skal jævnligt gennemgås, og også her bliver det på aktuelt, at de skal udskiftes. Dermed er det vigtigt som forening, at man sørger for at være på forkant med de større omkostninger ved at planlægge vedligeholds- og renoveringsprojekter i god tid. Men hvornår skal man vedligeholde? Og hvad skal prioriteres forud for andet vedligeholdelsesarbejde?

Hvad er en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan udarbejdes for at give en vurdering af hvilke større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, der anbefales at blive udført på ejendommen. Med disse anbefalinger medfølger de estimerede omkostninger tilhørende arbejdet, som er prissat ud fra erfarings-priser. Ud fra dette udføres en plan over, hvilke vedligeholdelses- og renoveringsarbejder man bør prioritere for ejendommen i løbet af de kommende 10 år. Anbefalinger fremstilles i en skriftlig rapport med billededokumentation, som samler en detaljeret beskrivelse af ejendommens tilstand.

Vedligeholdsplaner kan udføres på alle typer boliger og ejendomme – herunder andelsboliger, ejerboliger mv.

Hvorfor er en vedligeholdelsesplan vigtig?

Vedligeholdelsesplanen er med til at sikre ejendommens stand. Vedligeholdelsesplanen udføres for at sikre sig, at renoveringsarbejder bliver udført i tide, så slitage ikke når at blive til større skader og dermed bliver en stor omkostning. Ved løbende at få opdateret ejendommens vedligeholdelsesplan minimere man risikoen for dyre udgifter til akutte reparationer. Ligeledes giver det ejendomme et estimeret budget, så ejere/andelshavere kan budgettere og planlægge drift og vedligehold, og undgå store lån i forbindelsen med renoveringsprojekter. Det anbefales, at man får gennemgået sin ejendom minimum en gang hvert 10. år, men det kan være en god idé, at få den opdateret årligt.

En vedligeholdelsesplan indeholder følgende: 

Konklusion

Konklusion af ejendommens generelle stand. Her nævnes de kritiske punkter, og en overordnet konklusion om ejendommens stand findes her.

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdsplanen udarbejdet ud fra en 20 punkts plan, hvor bygningsdelene for hvert punkt bliver gennemgået under besigtigelsen af ejendommen. Dog tages der forbehold for, at enkelte punkter ej forekommer på fællesarealer og dermed ikke bliver besigtiget. 

Punkterne gennemgås ved at foto dokumentere eventuelle mangler og fejl på bygningsdele på ejendommen. For hver mangel eller fejl tilbydes anbefalede foranstaltninger, en tidshorisont hvor foranstaltningerne bør udføres indenfor, samt en estimeret pris for omkostningerne af disse. 

20 punkts planen indeholder følgende punkter:

 1. Tagværk
 2. Kælder/fundering
 3. Facade/sokkel
 4. Vinduer
 5. Udvendige døre
 6. Trapper
 7. Port/gennemgang
 8. Etageadskillelser
 9. WC/bad
 10. Køkken
 11. Varmeanlæg
 12. Afløb
 13. Kloak
 14. Vandinstallationer
 15. Gasinstallationer
 16. Ventilation
 17. El/svagstrøm
 18. Øvrige ombygningsarbejder 
 19. Private friarealer 
 20. Byggeplads

Budget

Budgettet med et estimerede årlige omkostninger til vedligehold for de kommende 10 år. Omkostningerne indeholder samtlige håndværker omkostninger samt omkostninger til byggeplads, byggeteknisk rådgivning og uforudsete udgifter. Priserne i vedligeholdelsesplanen er ekskl. moms og momsen tillægges i budgettet. 

10-års plan

1 – 3 opgange: kr 8.995,- ekskl. moms

4 – 10 opgange: kr 9.995,- ekskl. moms

11 – 20 opgange: kr. 11.995,- ekskl. moms

Genbesigtigelse

Årlig genbesigtigelse (for foreninger): kr. 3.495,- ekskl. moms

Kørsel efter afhentning/aflevering af nøgler: kr. 500,- ekskl. moms

Gebyr for administration og persondatahåndtering (pr. ordre): kr. 39,75,- ekskl. moms

Eventuelle udgifter til parkering pålægges (pr. ordre)