I den udstrækning du selv har udført arbejder i lejligheden, der ligger udover almindelig vedligeholdelse skal vi bruge følgende:

 • Fakturaer for indkøb af materialer
 • Redegørelse for omfanget af egne arbejder samt tidsforbruget herved
 • Fotodokumentation for arbejdets udførelse

Værdien af eget arbejde medtages som udgangspunkt med ABF’’s standardtakster, der udgår kr. 178 i timen (2015) i Storkøbenhavn og kr. 156 (2015) udenfor Storkøbenhavn. Taksten reguleres årligt og for arbejder udført før 2015 vil denne således være lavere.

Modtager vi ikke dokumentationen risikerer du, at arbejderne ikke medtages som forbedringer, eller medtages til en lavere værdi end du havde forventet.

Hvis du har fået udført arbejder i andelslejligheden af håndværkere og disse arbejder skal tages i betragtning ved vurderingen af andelslejlighedens pris skal vi bruge følgende:

 • Alle kvitteringer fra håndværkerne samt fra eventuelle egne materiale indkøb
 • Bygge- og ibrugtagningstilladelser på eventuelle ombygninger
 • Opstarts- og færdigmeldingskort fra kommunen

Mangler disse oplysninger må du forvente, at arbejderne ikke vil blive medtaget i vurderingen af andelslejlighedens værdi i forbindelse med vurderingsrapporten eller alternativt, at de vil blive medtaget som egne ombygninger, såfremt du har redegjort for omfanget.

Så vidt det er muligt er det også en god ide at have oplysninger om håndværkerens forsikringsforhold, så disse kan blive dokumenteret sammen med arbejderne. Dette kan stille dig bedre, hvis der senere konstateres fejl og mangler ved arbejderne og virksomheden fx er lukket.

Du bedes altid have nedenstående materiale klar når vurderingsmanden kommer for at besigtige lejligheden:

 • Andelsbevis
 • Tidligere vurderingsrapporter
 • Dokumenterne fra sidst lejligheden blev solgt ) købsaftale, salgsaftale, slutseddel eller lignende)
 • Kontaktoplysninger til bestyrelsen (kontaktperson/formand og mail)
 • Kontaktoplysninger til administrator (kontaktperson og mail)
 • Eventuelle el- og VVS-eftersyn
 • Bygge- og ibrugtagningstilladelser på tidligere ombygninger

Mangler du et autoriseret EL- eller VVS-eftersyn kan dette bestilles sammen med vurderingsrapporten.