Det påhviler til enhver tid andelshaverens at være bekendtgjort med foreningens vedtægter i forbindelse med ombygning, renovering og salg. Ligeledes de generelle betingelser ved bestilling af ydelser gennem Andelsvurderinger.dk,  som er beskrevet her på hjemmesiden.

Vi billeddokumenterer boligens forbedringer, fejl og mangler. Du bedes derfor fjerne personlige ejendele, du ikke ønsker fremme under gennemgangen.

Annullering af aftaler kan ske frem til den 2. hverdag inden besigtigelsen uden beregning.

Ved forsinket annullering opkræves et gebyr på kr. 1.000 inkl. moms for vurderingsrapporter og kr. 450 inkl. moms pr. stk. for el & VVS-eftersyn.

Disse frister finder anvendelse selvom opgaverne er booket med kortere varsel end afbestillingstidspunktet.

Bestilles Ekspres på en ordre, vil du som udgangspunkt modtage din rapport indenfor 48 timer efter udførelsen af selve vurderingen, såfremt alle informationer er tilgængelige ved besigtigelsen.

Ekspresekspeditioner sker imod et gebyr, der fremgår af prislisterne.

Betaling sker normalt gennem administrator i forbindelse med salget. Såfremt foreningen har andre regler, vil du blive oplyst om dette via administrator/bestyrelse.

Rapporter sendes til ejeren af andelsboligen samt bestyrelse og administrator.

Dette skyldes, at såvel bestyrelse som ejeren har mulighed for at gøre indsigelse indenfor 14 dage overfor konklusionerne i rapporten, idet bestyrelsen skal godkende alle overdragelser i foreningen.

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i de dokumenter, som vi fremsender på mail. Vi kan lave din rapport hurtigere, såfremt du har fundet alle relevante papirer frem, såsom andelsbevis, kvitteringer mv. Det du skal have klar står alt sammen i den mail vi sender til dig.

Du kan også læse mere her på siden under Nødvendig dokumentation.

Efter bestilling kontakter vi dig med dato og tid for vores teknikeres besøg. Inden de ankommer skal du have fundet relevante dokumenter frem, så vi hurtigere kan færdiggøre netop din rapport. Efter besøget færdiggør vi rapporten og fremsender den sammen med en faktura til dig. Rapporterne sendes desuden i kopiform til bestyrelse og administrator i forbindelse med eksempelvis salg af en andelsbolig.

Du kan booke din ydelse her på siden, kontakte os på 6060 6230 eller via info@andelsvurderinger.dk. Du modtager en automatisk ordrebekræftelse fra os ved online bestilling.

Vi kontakter dig via mail med en endelig bekræftelse med tid og dato, hvor vores serviceteknikere kommer på besøg. I mailen har vi beskrevet processen og hvilke dokumenter, som du skal have klar til vores besøg.

Er dette ikke beskrevet i foreningens vedtægter, ellers kan du frit benytte ANDELSVURDERINGER.DK. Det påhviler altid andelshaverens at være bekendtgjort med foreningens vedtægter i forbindelse med ombygning, renovering og salg.