Et el-eftersyn udføres af en autoriseret håndværker, der har den nødvendige uddannelse til at vurdere de elektriske installationer i andelsboligen, herunder hvorvidt de er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning på tidspunktet, hvor de blev udført.

El-eftersyn udføres i henhold til Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer.

Når vi udfører et el-eftersyn foretages en visuel besigtigelse af de elektriske installationer samt en stikprøvekontrol af, om disse fungerer efter hensigten. Der foretages derimod ikke en destruktiv undersøgelse med mindre særlige forhold gør sig gældende, ligesom hårde hvidevarer mv. ikke kontrolleres.

I den udstrækning, der konstateres problemer kan du som sælger vælge at få et overslag på omkostningerne ved en udbedring inden salget, så du ikke risikerer at blive mødt med efterfølgende krav fra køberen.

Kvaliteten af elektriske installationer i andelsboligen indgår ikke i vurderingsrapporten med mindre, der er foretaget et særskilt EL-eftersyn.

Læs mere på EL- og VVS-eftersyn

Sælger:

Når du sælger din andelsbolig, er du som sælger 100% ansvarlig for boligens generelle og lovmæssigestand, samt alle installationer mv. er udført korrekt. Får du udført aut. el & vvs-eftersyn før salget – og samtidig udbedret evt. ulovlige installationer så disse er godkendt, har du din ryg fri – langt hen ad vejen. Efter overtagelse har køber afhængigt af foreningens vedtægter 2-3 ugers indsigelsesfrist. Opstår der alligevel imod forventning twist omkring uopdagede ulovlige installationer, har du gjort din pligt – og der vil kun i de færreste tilfælde blive tilbageholdt et mindre beløb til evt udbedring.

Har du ikke fået udført aut. el & vvs-eftersyn før salget, er det dit fulde ansvar i tilfælde af twist efter indsigelser fra køber, at kunne dokumentere at alle dine installationer var lovlige da du fraflyttede, hvilket for det meste vil være en umulig opgave at løfte, uden eftersyn/rapport. Du vil i disse tilfælde blive gjort erstatningspligtig overfor udbedring og lovliggørelse, og pengene trækkes fra salget.

Opdages skjulte ulovlige installationer fremadrettet, kan køber stævne sælger selv flere år efter, hvis sælger nægter at bekoste lovliggørelse. Det er derfor altid vigtigt at få udført el- & vvs-eftersyn ved køb/salg, da du som andelshaver hæfter for installationerne, også dem du ikke selv har lavet, med overtaget da du selv købte.

Køber:

Når du køber en bolig, er det din pligt at beskytte din investering. Køber du en andelsbolig som ikke har fået udarbejdet en vurderings eller tilstandsrapport samt el & vvs-eftersyn, er du ikke sikret i samme grad som hvis disse er udført. Du skal nu kunne dokumenterer at evt. ulovlige installationer også var der før du købte. Du hæfter tilmed for alle installationerne nu, da DU nu er den ansvarlige ejer af andelsboligen. Din eneste chance er at tage kampen op og stævne sælger, hvilket kan være rigtigt dyrt! Det er derfor rigtigt dumt at spare de få tusind kr. som giver dig gyldig dokumentation før købet  samt i tilfælde af en fremtidig twist, som vil gavne din sag betydeligt i en evt. retsag.