Når en andelshaver opsiger sin lejlighed med henblik på at køb/salg, bør bestyrelsen anmode om at få udarbejdet en oversigt over lejlighedens generelle stand og de evt. individuelle forbedringer. Vurderingsrapporten angiver anskaffelsesår, anskaffelsespris, samt oplysninger om, hvorvidt der foreligger bilag, der dokumenterer forbedringerne. Herudover angives det antal timer, andelshaveren eventuelt har brugt på forbedringsopgaven.

Vurderingsrapporten sendes da til andelshaveren, foreningens bestyrelse og administrator. Administrator kan derefter udarbejde den endelige overdragelsesaftale.

Når en andelsbolig skal sælges, skal den samlede værdi af andelsboligen samt dens forbedringer, fejl, mangler og løsøre beregnes. Andelskronen fastsættes hvert år i forbindelse med generalforsamlingen i foreningen, og derudover beregnes dine individuelle forbedringer i andelsboligen, som tillægges andelskronen.

– Der kan let opstå uoverensstemmelser i forbindelse med værdiansættelsen af individuelle forbedringer, vi fungerer derfor som valuar/vurderingsmand og uvildig 3. part, hvilket sikrer gennemsigtighed og enkelthed for alle parter.

Under gennemgang af andelen, gennemgås den samlede stand og der vurderes de evt. udførte forbedringer.