Drypbakker

Der forekommer mange krav og anbefalinger for at mindske risikoen for vandskader i ejendommen. Heriblandt er drypbakker et krav som tilbehør til din opvaske- / vaskemaskine, hvis den ikke er placeret i et rum med gulvafløb.

Lovgivning

  • Bygningsreglementet (BR)
  • Normer for vans/afløb
  • DS
  • Fabrikantens anvisninger

Drypbakke

Hvad er en drypbakke?

Drypbakken har til formål at opsamle vand fra VVS-installationer som opvaske- og vaskemaskinen, skulle der løbe overskydende vand fra maskinen. Ved at tilføje en drypbakke under sin maskine, minimerer man risikoen for vandskader. Med en drypbakken bliver man også hurtigt klar over, om der er lækage fra din maskine, da selv små mængder vand bliver tydelige.

Hvilke regler/krav gælder?

Det er lovpligtigt at have drypbakke, hvis man opstiller vaske- og opvaskemaskine i rum uden gulvafløb. (DS 432/2009: 4.10.8.).
Det tillades dog, at man opstiller vaske- og opvaskemaskiner uden oversvømmelsessikring i rum med gulvafløb. Det handler generelt om at man er
dækket forsikringsmæssigt, af samme årsag er dette yderst vigtigt i etageejendomme. Det er vigtigt drypbakken placeres så der stikker 2-3 cm synlig bakke ud under maskinen.

Vedligehold og rengøring

Drypbakken bør tømmes jævnligt, og udskiftes ved nedbrud af materiale. Det anbefales altid, at det undersøges, hvad der giver anledning til lækagen fra maskine eller rør.

Drypbakke
Drypbakke
Følg os på de sociale medier