Aquastop og kontraventil

Der forekommer mange krav og anbefalinger for at mindske risikoen for vandskader i ejendommen. Heriblandt er aquastop et krav som tilbehør til din opvaske- / vaskemaskine, hvis den ikke er placeret i et rum med gulvafløb.

Lovgivning

  • Bygningsreglementet (BR)
  • Normer for vand/afløb
  • DS 432/439
  • Fabrikantens anvisninger

Aquastop og kontraventil

Hvad er aquastop?

Aquastop/waterblock monteres på vandudtaget, for at sikre imod oversvømmelse ved lækage. Dens funktion er at lukke for vandet, hvis der skulle løbe mere vand ud, end den er designet til. Dermed vil et læk i maskinen ikke tømme vand ud i ejendommen indtil det bliver opdaget, men derimod lukke efter eksempelvis 5-20 liter. Dermed minimerer man risikoen for en større vandskade, skulle man være uheldig.

Hvad er en kontraventil?

En kontraventil er i de fleste tilfælde indbygget i aquastop/waterblock, og er en envejsventil, dvs. vandet kun kan løbe én vej i den. Dens funktion er altså at lukke for vandstrømmen, hvis vandstrømmen vender, og løber tilbage i systemet. Hvis denne ikke er installeret, kan man risikere vandslag, som kan ødelægge rør eller komponenter, og afløbs vandet sendes tilbage i maskinen.

Hvilke regler/krav gælder?

Det er lovpligtigt at have aquastop/waterblock på opvaske- og vaskemaskiner. (DS 432/2009: 4.10.8. DS 439/2009: 4.5.6  og BR §406/407/414. Se ds.dk for lovpligtige standarder). Vaske- og opvaskemaskiner skal udføres med sikring mod oversvømmelse som følge af utilsigtet vandtilstrømning eller blokeret afløb.Mange nyere maskeiner har dem monteret fra fabrikken, dog ikke alle. Det handler generelt om at man er dækket forsikringsmæssigt, af samme årsag er dette yderst vigtigt i etageejendomme.

Vedligehold og rengøring

Maskiner bør rengøres og vedligeholdes iht. fabrikantens vejledning. Bl.a. ved at rengøre filtre mv. for at mindste risikoen for indvendig tæring og lækage. Ligeledes bør rør mv. holdes rene og tørre udvendigt, for at undgå tæring udefra. Det anbefales altid, at det undersøges, hvad der giver anledning til lækagen fra maskine eller rør.

Følg os på de sociale medier