Køkkenbordplade

Det er et krav, at bordpladen er intakt og vedligeholdt. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som opmaling/behandling mv. af overflader, så materialet ikke forgår og nedbryders. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og brandkrav. Der kan opnås forbedring på arbejde som tilfører boligen værdi, som korrekt udført bordplade/arbejdsstation mv.

Hvordan vurderes køkkenbordplader?

En bordplade skal anses som en arbejdsstation, og skal derfor være funktionel. Bordpladen skal samtidig opføres i et korrekt materiale, som kan tåle påvirkninger ved almindelig køkkenbrug f.eks. vandpåvirkning og direkte slidtage fra køkkenredskaber.

Køkkenbordpladen vurderes som tømrerarbejde og afskrives over 20 år ligesom køkkenelementer. Bordplader opført i sten, granit mv. kan i nogle tilfælde afskrives op til 30 år. Ved eget udført arbejde, takseres dette efter ABFs timepriser. Er arbejdet udført af en håndværkervirksomhed, er det den fremviste faktura som danner grundlaget for prissætningen – dog med forbehold for skøn/sammenligning på lignende opgaver, så arbejdet ikke prissættes for højt.

Hvilke typer bordplader findes der?

Træ – massiv
 • Træ – kun overfladen
 • Laminat • Linoleum
 • Corian
 • Sten • Granit • Skifer • Marmor • Kalksten • Travertin • Stål
 • Beton • Fliser
 • Terrazzo.

Udskiftning eller opførelse af køkken

Bor du i en andelslejlighed er der flere ting du skal forholde dig til ved køkkenrenovering eller opførelse af nyt køkken. Udskifter eller renoverer du et eksisterende køkken, kræves der ikke byggetilladelse. Det kan du gøre frit, da det er en del af den vedligeholdspligt, du har som andelshaver.
 Opfører du et nyt køkken-rum, kræver de fleste kommuner en byggetilladelse og anmeldelser af bl.a. afløbsinstallationerne. Opførelse af et nyt køkken-rum kræver også en fuldmagt fra bestyrelsen i foreningen.

Hvilke regler skal jeg følge?

Bygningsreglementet (BR) – ABF
-Fabrikantens anvisninger

Typiske emner vedr. køkkenbordplade i en andelsbolig

Hvad må jeg ikke selv udføre i mit køkken?

Faste dele af el- og vvs-installationer samt kloakarbejde generelt, kræver en autoriseret håndværker indenfor området. Du må altså gerne selv skifte bordplade, så længe det ikke påvirker ovenstående.

Rørkasser og div. tilskæringer

Rørkasser og div. tilskæringer går også under betegnelsen tømrerarbejde, og vurderes også på samme måde som selve køkkenelementerne og bordpladen.

Fradrag

Gives der fradrag på ulovlig eller forkert opført bordplade, kan sælger vælge at udbedre disse, hvorefter administrator kan slette fradraget. Køber du en bolig med fradrag på en ulovligt eller forkert opført bordplade, overtager du også pligten til hurtigst muligt at udbedre disse, så boligen overholder de gældende regler.

Definitioner

Hvad er en bordplade

En bordplade er den plade som er fastgjort ovenpå køkkenelementerne, og anvendes som arbejdsstation primært ved madlavning.

Hvilke typer bordplader findes der?

  • Træ massiv
  • Træ kun i overfladen
  • Laminat, Linoleum
  • Corian
  • Sten, granit, skifer, marmor, kalksten og travertin
  • Stål
  • Beton
  • Sten/fliser
  • Terrazzo

Eksempler:

“Sådan var bordpladen, da jeg flyttede ind…”

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt at tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligen inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Revner, skræmmer eller hakker i bordpladen…

Som andelshaver er man juridisk ansvarlig for boligen samt tilhørende installationer og konstruktioner efterlever lovgivningen. Når man overdrager en andelsbolig (modtager nøglen), er det altid købers pligt at gøre indsigelser på manglende elementer, ulovlige installationer, bygningsdele mv. indenfor indsigelsesfristen. Gør du ikke indsigelser, er du efter indsigelsesfristen juridisk ejer af boligens inkl. lovlige/ulovlige elementer og installationer. Indsigelsesfristen er typisk er 10-14 dage efter overdragelsen har fundet sted.

Revner, skræmmer, hakker eller andre brugsmærker i bordpladen er vedligehold, og indgår i vedligeholdspligten. Disse udløser derfor et fradrag, hvis de ikke udbedres inden overdragelsen.

Hvordan forholder jeg mig til en ulovlig eller forkert opført bordplade?

Forkert anvendelse eller opførelse af en bordplade giver et fradrag. Sørg derfor altid for at rådføre dig med en fagmand, så du ikke forringer boligen.

Fradrag på ulovlig/uhensigtsmæssig bordplade (sælger)…

Gives der fradrag på ulovlige/uhensigtsmæssig opførte bordplader, kan sælger vælge at udbedre disse, hvorefter administrator kan slette fradraget ved overdragelse. Bemærk dette i nogen tilfælde kan kræve en ny besigtigelse fra CERA.

Fradrag på ulovlig/uhensigtsmæssig bordplade (køber)…

Køber du en bolig med fradrag på en ulovlige/uhensigtsmæssig opført bordplade,  overtager du også pligten for at hurtigst muligt at udbedre dette, så boligen overholder de gældende regler.

Afskrivninger på køkkenbordplade

EmneForbedring (ja/nej)AfskrivningsårFradrag (forringelse) og noter
Skabe og bordpladeJa20 år.Under omstændighederne kan der være tale om om en delvis forbedring.
Hårde hvidevarer10 år.Afhænger af, om de betragtes som indbyggede eller fritstående. se note E og F
Emhætte med aftræk10 år.Skal have selvstændig lovlig kanal.
Recirkulerende emhætte10 år.Se note F.

ABF’s standardvedtægter

Note E

Såfremt foreningens vedtægter har en bestemmelse, som svarer til ABF’s standardvedtægter § 14, stk. 2 for tæt/lav bebyggelse, hvor tilpassede tæpper er foreningens ejendom, men skal vedligeholdes/udskiftes af andelshaveren, skal den nedskrevne værdi af det tilpassede tæppe fratrækkes andelsværdien.

Note F

Er der tale om løsøre, og ejes dette af andelshaveren, skal løsøren værdisættes i handlen og vandel (markedspris).

Følg os på de sociale medier