Udsmykninger og Gesimsbånd
Tagrender og Nedløb
Tagvinduer
Kviste
Sålbænke
Rørisolering
Port/Gennemgang
Loftsbeklædning
Hoveddør
Gelænder
Fortrappe
Facade mod gaden