Beskyttelsesleder

Det er et krav, at el-installationer er intakte og vedligeholdte. Du har som andelshaver vedligeholdspligt, hvilket betyder, at du er ansvarlig for vedligeholdelsearbejder, som at anlægget efterses med jævne mellemrum, så det ikke forgår. Andelshaver er ligeledes ansvarlig for opførsel/montering er sket i overensstemmelse med den gældende lovgivning og tekniske krav.

Lovgivning

  • Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB6)
  • El håndbogen 2019
  • Fabrikantens anvisninger

Beskyttelsesleder

Det er vigtig at jordingsanlægget er aktivt og fungerer korrekt, da beskyttelseslederen, også kaldt jordledere til boligen forbinder jordelektroden og jordklemmen.

1. januar 1974: Krav til PE-ledere og jordingsledere skal være grøn/gule. Førhen var disse ofte røde. Hvor der ved gennemgangen konstateres en jordingsleder i tavlen, hvor der ikke er krav til en aktiv jordingsleder iht. opførelses år, bør dens effektivitet som udgangspunkt testes. Installationer før 1974 er ofte udført i 2,5mm2, disse bør ændres ved renovering.

1. april 1975: Krav om aktiv jord/beskyttelsesledere i tavlen og til tilslutningsstederne i installationen.

Hvordan må der udvides?

Eksisterende installation uden virksom beskyttelsesleder, må maksimalt udvides med 2 tilslutningssteder, uden fremføring af jord.

1. juli 2019: Krav om fremførelse af virksom beskyttelsesleder til de alle nye tilslutningssteder i installationen uanset boligens opførelsestidspunkt.

Max. én leder pr. terminal i jordplinten. Ældre tavle hvor jord er udført i en dobbelt samlemuffe, kan der godkendes flere ledere i samme klemme. SB 546.2.3.

beskyttelsesleder 1
beskyttelsesleder 2
Følg os på de sociale medier