Miljøundersøgelse

Når en miljøundersøgelse er gennemført, vil resultaterne normalt blive sammenfattet i en rapport, der indeholder anbefalinger til, hvordan miljøpåvirkningen kan reduceres og forbedres. Rapporten kan også indeholde anbefalinger til konkrete tiltag, der kan gennemføres for at forbedre miljøet i og omkring ejendommen. Miljøundersøgelser i etageejendomme kan omfatte flere forskellige områder, herunder:

Affaldshåndtering: En undersøgelse af, hvordan affaldshåndtering håndteres i ejendommen, kan også være vigtig. Dette kan omfatte vurdering af genbrugsfaciliteter, bortskaffelse af farligt affald og andre relaterede faktorer. Ligeledes under byggeri og renovering, skal en lang række forhold undersøges og herefter efterleves for korrekt bortskaffelse af affald.

Energianvendelse: En undersøgelse af energianvendelse i ejendommen vil også være relevant. Dette kan omfatte en vurdering af ejendommens energieffektivitet, samt undersøgelse af muligheder for at anvende alternative energikilder såsom solenergi eller jordvarme.

Luftkvalitet: Dette omfatter en vurdering af den generelle luftkvalitet i og omkring ejendommen. Dette kan omfatte måling af partikelforurening, CO2-niveauer og andre potentielle luftbårne forurenende stoffer.

Støjniveau: Der vil normalt være en vurdering af støjniveauet, både inden for og omkring ejendommen. Dette kan omfatte måling af trafikstøj, støj fra naboer og andre kilder.

Vandkvalitet: En vurdering af vandkvaliteten i ejendommen og i det omkringliggende område kan også være relevant. Dette kan omfatte måling af vandkvaliteten i vandhaner, afløb og regnvandsbassiner.

Følg os på de sociale medier